Υπηρεσίες Παράδοσης

Με το πέρας της επιλογής των εργαλείων ή/και ειδών ατομικής προστασίας σας παραδίδουμε όπου και όταν επιθυμείτε την παραγγελία σας.

Η επίδειξη και ενημέρωση για τη σωστή χρήση των εργαλείων μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την παράδοση.